Unitatea școlară este situată în N-V orașului Hârșova la 2 km distanță pe DN 2A Hârșova - Vadu-Oii - Giurgeni.

Liceul Tehnologic ”Carsium” Hârșova s-a înființat ca școală profesională în subordinea M.A.I.A., prin Ordinul M.E.Î. nr. 1819/18.08.1977, având ca obiectiv educațional pregătirea forței de muncă în domeniul agricol. De-a lungul anilor a avut loc diversificarea specializărilor, în funcție de dezvoltarea economică locală și zonală.

Până în 1990 a funcţionat sub denumirea de Liceul agroindustrial şi Grupul Şcolar Agricol Hârşova. Abia în anul 1990, unitatea școlară a fost preluată de Ministerul Învățământului, cunoscând o perioadă de reorganizare și adaptare la cerințele economiei de piață. Implicarea în realizarea Reformei Învățământului a devenit o necesitate, obiectivele și strategiile educaționale, oferta școlară fiind fundamentate pe opțiunile elevilor, ale comunității locale, pe evoluția cererii și ofertei a forței de muncă.

Transformările radicale din România după 1990, au impus mutaţii în pregătirea profesională, adaptarea specializării elevilor la cerinţele de pe piaţa muncii. Pregătirea elevilor prin învăţământul liceal şi profesional, în domeniul agricol, nu mai este solicitată de elevi, de agenţii economici și în anul 2005 se începe procedura de schimbare a denumirii unității școlare de la Grup Școlar Agricol Hârșova la Grup Școlar ”Carsium” Hârșova, ce s-a obținut în 2006.

Începând cu 01.09.2012 Grup Școlar ”Carsium” Hârșova se va numi Liceul Tehnologic ”Carsium” Hârșova conform procedurii de atribuire a denumirii unitților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar. În cadrul școlii își desfășoară activitatea în prezent cu 22 de cadre didactice calificate 4 salariați personal didactic auxiliar, 7 salariați personal administrative. Clădirea școlii, este alcătuită din parter + 1 nivel. Unitatea școlară dispune de 12 săli de clasă, bibliotecă, 2 laboratoare de informatică conectate la internet, 1 cabinet psiho-pedagogic, 2 ateliere școală (lăcătuşerie), cabinet geografie, cabinet comert, cabinet geografie. Liceul Tehnologic ”Carsium” Hârșova dispune și de un atelier de sudură realizat de către DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES.

În cadrul școlii învață 319 elevi din învăţământul liceal zi/seral și învățământ profesional/zi.

Ziua școlii: 1 noiembrie

Programul școlii: 8-14 – învățământ zi

14-19 – învățământ seral

 Între anii 2014-2016 Liceul Tehnologic „Carsium” Hîrșova a primit vizita ARACIP în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice.

CALIFICAREA

NIVEL

ORDINE DE AUTORIZARE/ACREDITARE

TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE

4

Acreditat in baza Legii nr. 87/2006

TEHNICIAN PRELUCRARI LA CALD

4

Acreditat OMEN nr. 3468/14.05.2014

COMERCIANT VANZATOR

3

Acreditat OMEN nr. 3468/14.05.2014

TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT

4

Acreditat OMEN nr. 3468/14.05.2014

STIINTE SOCIALE

4

Acreditat in baza Legii nr. 87/2006

SUDOR

3

Autorizare O.M.E.C.S nr. 5178/11.09.2015

Atestat privind nivelul calității educației obținut la 29.02.2016, raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate, prevăzute in Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 la evalurea periodică a Liceului Tehnologic „Carsium” Hîrșova.

 

VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC "CARSIUM" HÂRŞOVA

Pornind de la dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare ne propunem ca întregul proces instructiv-educativ să se orienteze către formarea unor tineri cu solide competenţe transferabile, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii.

 

MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC "CARSIUM" HÂRŞOVA

Liceul Tehnologic ``Carsium`` Hârşova îşi propune să furnizeze un învăţământ de calitate, prin dezvoltarea echilibrată a tuturor competenţelor cheie ale elevilor şi formarea deprinderilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, asigurând astfel şanse egale tuturor.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s